Informationstext


Ögondroppar

Vi är alla unika och reagerar olika på användning av skönhetsprodukter. Därför har vi satt ihop en informationstext om just Clear Eyes ögondroppar!

Rådfråga alltid läkare innan användning om du har astma, hjärtproblem eller högt blodtryck, tar mediciner för hjärtsjukdomar, har glaukom (grön starr), sköldkörtelproblem eller bara är osäker på om produkten passar dig.

Vad är Clear Eyes?
Clear Eyes är ögondroppar som innehåller ämnet Nafazolin. Nafazolin orsakar en sammandragning av ögats blodkärl och lindrar kliande och irriterade ögon. Preparatet används för att minska rödögdhet, torrhet och irritation i ögonen.

Vad behöver jag veta om Clear Eyes före användning?
För att undvika infektioner i ögonen är det viktigt att du använder Clear Eyes på rätt sätt!
När du applicerar ögondropparna ska droppglaset, ögonen och dina händer vara rena. (Detta för att hålla borta bakterier som orsakar infektioner). Undvik att ha en öppnad Clear Eyes liggandes framme.

Vid användning av Clear Eyes i samband med linser bör du alltid rådfråga din läkare först!
Nafazolin kan innehålla konserveringsmedel som i vissa specifika fall kan orsaka missfärgning av kontaktlinser. Detta gäller inte för de Clear Eyes-produkter som är skapade för just linsanvändare. Ta alltid ur linserna före applicering!

Långvarig användning av Clear Eyes (längre än 72 timmar utan paus) kan skada blodkärl i ögonen!

Använd inte Clear Eyes om du är gravid, då forskningen kring hur Nafazolin påverkar fostret inte är tillräckligt tillförlitlig ännu.


Hur använder jag Clear Eyes?
Luta huvudet bakåt en aning, dra ner det undre ögonlocket. Placera pipetten ovanför ögat och titta upp. Applicera en droppe, stäng ögat och blinka ett par gånger.
(tips! För att undvika att vätskan rinner ner i din tårkanal, tryck lätt på insidan av ögonvrån i 10-30 sekunder).

tips!

  • Förvaras i rumstemperatur.
  • Låt inte droppkorken komma i kontakt med någon yta för att undvika kontaminering av produkten.
  • Då flaskan öppnats bör innehållet användas inom 60 dagar.
  • Se till att flaskan är ordentligt stängd efter användning.
  • Produkten bör inte användas om förseglingen saknas eller är trasig.
  • Vätskan får inte förtäras.
  • Förvaras utom barns räckhåll.
  • Bör inte användas efter utgångsdatumet.